Svrha ovog tečaja je pružiti informacije o najčešćim pitanjima vezanim uz HIV/AIDS koja liječnici mogu očekivati od svojih pacijenata, te ukazati na važan doprinos liječnika obiteljske/opće medicine u sveobuhvatnoj strategiji odgovora na epidemiju HIV-a. U ovom tečaju obrađuju se teme epidemiologije HIV/AIDS-a u Hrvatskoj, liječenja i komorbiditeta, rizika i zaštite od zaraze, testiranja na HIV, te stigme i diskriminacije s naglaskom na postupke i pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti.


Tečaj smo izradili koristeći iskustva iz provedbe preventivnog programa dobrovoljnog savjetovanja i testiranja u suradnji s organizacijom civilnog društva Iskorak. Nadamo se da će ovaj tečaj pomoći u komunikaciji i svakodnevnom radu s pacijentima pod povećanim rizikom od zaraze HIV-om ili u procesu liječenja HIV pozitivnih osoba, normalizaciji testiranja na HIV, virusne hepatitise B (HBV) i C (HCV) i ostale spolno prenosive infekcije (SPI). 


Ovu edukaciju su pripremili:

Senad Handanagić, dr.med.

Damir Ivanković, dr. med., specijalizant javnog zdravstva

Ina Novak, dr. med.

Tatjana Nemeth Blažić, dr.med. spec. epidemiologije

Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr.med. spec. epidemiologije